Ползи от лапароскопска спленектомия

Съдържание
Какво представлява лапароскопската спленектомия

Ползи от лапароскопската спленектомияЛапароскопската спленектомия е извършена за първи път в света в края на 1991 г. - началото на 1992 г..  от няколко независими групи хирурзи-изследователи.

Основното му предимство пред традиционната хирургия е ниската травматичност, която се постига поради липсата на широки разрези в коремната стена, като се извършват всички етапи от операцията под постоянен визуален контрол, без да се отстранява далака в раната и да се увреждат съседните органи..

Въпреки това, въпреки толкова дълъг период на употреба, лапароскопската спленектомия се счита за абсолютно показана само при малка категория пациенти. Показания за спленектомия са неефективността на консервативната терапия за имунни усложнения (анемия и тромбоцитопения) на хемобластози, цитопеничен синдром, необходимост от отстраняване на по-голямата част от тумора, остатъчна спленомегалия, инфаркти и абсцеси на далака, необходимост от морфологична верификация (потвърждение) на диагнозата.

Лапароскопският достъп позволява  без да се увеличава общата травма на операцията, едновременно със спленектомия, се извършва биопсия на черния дроб, лимфните възли на друга (извън портата на далака) локализация, за да се оцени степента на тумора.

Поради необходимостта да се запази структурата на далака за морфологично изследване, препаратът се отстранява от коремната кухина изцяло в найлонов плик чрез минилапаротомия в пъпа.

Възможността за извършване на лапароскопска спленектомия при тумори на кръвната система се установява чрез изследване на коремната кухина в началото на операцията. 

При масивна спленомегалия, когато далакът достигне средната линия на корема и нивото на пъпа, тоест има дължина >25 см и тегло >2000 г. използването на лапароскопски достъп става непрактично.

Leave a reply