Магнитен резонанс

Съдържание

 • Как работи скенерът за ядрено-магнитен резонанс
 • Контрастна среда за ЯМР
 • Магнитно-резонансна ангиография (MRA)
 • ЯМР с перфузионна технология


 • Магнитен резонансИменно тази информация може да бъде решаваща за бърза, точна и ранна диагностика на заболяванията..


  Как работи скенерът за ядрено-магнитен резонанс

  ЯМР не използва рентгенови лъчи. Както подсказва името, принципът на ЯМР е да се изследват магнитните свойства на водородните атоми, които се намират в изобилие в човешкото тяло. ЯМР скенерът създава силно магнитно поле, което кара водородните атоми да вибрират. Атомите са леко изместени под въздействието на радиовълни. След това те се връщат на мястото си и по време на тяхното трептене се появява електромагнитен сигнал, който може да се използва за възстановяване на изображение на човешкото тяло. Тъй като протоните в различни тъкани на човешкото тяло (например в мастната тъкан и в мускулната тъкан) вибрират с различна честота, изображението на тези тъкани ще бъде различно.  Контрастна среда за ЯМР

  Магнитен резонансМного режими на ядрено-магнитен резонанс изискват усилване на контраста със специални вещества с парамагнитни свойства. Те променят електромагнитните свойства на тъканите и увеличават контраста на изображението..  

  Bayer Schering Pharma пусна първия в света контрастен агент през 1988 година. Тази дата се превърна във важно събитие в развитието на технологията за ядрено-магнитен резонанс. Днес компанията има богат опит в разработването на контрастни медии за образна диагностика. Съвременните контрастни вещества и специално оборудване за тяхното приложение, произведени от Bayer Schering Pharma, позволяват да се постигне по-добра визуализация на различни органи и тъкани и по този начин да се увеличи точността и ефективността на медицинската диагностика..  

  Основни клинични приложения на ЯМР с усилване на контраста ЯМР е особено важен метод за диагностика на патология на мозъка, сърцето, мускулите и ставите, както и за оценка на състоянието на кръвоносните съдове..

  Специализирани технологии за ядрено-магнитен резонанс с усилване на контраста.  Магнитно-резонансна ангиография (MRA)

  MRA се използва за получаване на изображения на кръвоносни съдове (главно артерии). Тази технология позволява диагностициране на патологии като артериални аневризми или атеросклероза..  ЯМР с перфузионна технология

  Перфузионният ЯМР се основава на приложението на гадолиниев хелат и бързото изобразяване, когато болусна доза контрастно вещество преминава през кръвоносните съдове на мозъка. Контрастното вещество причинява промяна в сигнала, чието изследване в динамика дава възможност да се оцени хемодинамиката на мозъка. Тази технология позволява на лекарите да диагностицират инсулти, мозъчни тумори и умствени увреждания..

  Leave a reply