Лечение на системен васкулит

Съдържание

 • Принципи на лечение на системен васкулит
 • Относно лечението на системен васкулит • Принципи на лечение на системен васкулит

  Прогнозата на системния васкулит в историческия период от време, когато тези заболявания са описани за първи път (19 век - първата половина на 20 век) е била изключително лоша - почти всички пациенти са починали през първата година или 2-3 години. Ходът на полиартериит нодоза, криоглобулинемичен васкулит, грануломатоза на Вегенер, микроскопичен полиангиит и днес често създава реална заплаха от смърт.

  Основната цел на лечението на пациенти със системен васкулит е да се запази живота им, което доближава този вид медицинска дейност до спасителната служба. И, както във всяка екстремна ситуация, за съжаление, не всеки може да бъде спасен, дори ако положи максимални усилия, притежавайки всички необходими професионални знания и умения и действайки в най-благоприятните условия. Трагичният изход на заболяването може да е резултат от късна диагноза или неадекватно лечение (особено на първите, най-критичните етапи). Но може да дойде и в резултат на непредсказуема поредица от нещастни съвпадения, в резултат на въздействието на индивидуалните характеристики на организма, които не могат да бъдат математически изчислени, увеличаване на неговата уязвимост към болести и изравняване на ефекта дори на най-мощните съвременни методи на лечението..

  Съвременното лечение е повлияло значително на хода и резултатите от системния васкулит и сега на по-голямата част от хората, страдащи от тези заболявания, може да се помогне. За съжаление обаче, пълно излекуване е постижимо само при много малък брой пациенти. В момента по концепцията «успешно лечение» най-често това означава медицинско постигната трансформация на болестта от остра, преходна и потенциално фатална в хронична, бавно прогресираща и изискваща постоянен медицински контрол и периодични курсове на лечение. Болестта не изчезва като такава, а само «угасва», най-тежките му прояви «излез», общото благосъстояние се подобрява, силата и ефективността се възстановяват - и животът продължава. Но с определени ограничения, свързани с наличието на хронично заболяване, което продължава години и десетилетия.  Относно лечението на системен васкулит

  Лечение на системен васкулитОсновата на лечението на повечето системни васкулити е използването на глюкокортикоидни хормонални лекарства - преднизолон и метипреднизолон. В значителна част от случаите се изисква допълнително предписване на имуносупресивни (т.е. потискащи активността на имунната система) агенти, които включват така наречените цитостатици (циклофосфамид, метотрексат, азатиоприн).

  Има много други лекарства, които могат да се използват за лечение на определени състояния, характерни за системния васкулит. Изборът на дози лекарства, техните комбинации, определяне на оптималното време за лечение, необходимо за постигане на максимален терапевтичен ефект с минимални странични ефекти, е трудна задача, с която могат да се справят само специалисти с достатъчен опит в тази област..

  Може би дори по-важно е психологическото състояние на самия пациент. Изключително важно е да се избягват две крайности: самодоволно и безгрижно отношение към нечие заболяване (когато са изпълнени предписанията на лекаря «избирателно» или изобщо се игнорират) и тревожно настроение, неконтролируем страх от усложнения, парализираща волята за живот и възпрепятстваща възстановяването. Необходимо е да се разбере, че за ефективна борба с болестта, на първо място, са необходими спокоен оптимизъм и дисциплинирано спазване на всички препоръки на специалист. Ролята на семейството и близките хора е изключително важна; сега всички знаем, че в нашето време на всеобщ егоизъм и безразличие семейството е основният и често единственият източник на надежда за всеки човек, а любовта и грижите на роднините са най-важната гаранция за възстановяване.

  Leave a reply