Nablitaxel помага 2 пъти за увеличаване на живота при пациенти с рак на панкреаса

Съдържание


    Nab-паклитаксел помага да се удвои продължителността на живота при пациенти с рак на панкреасаБудри (Швейцария), 29 Април 2014 г. G. — Selgen International Sarl Company. (Швейцария) съобщава, че Европейската комисия е одобрила nab-паклитаксел (наночастици паклитаксел, свързани с албумин) в като първа линия на терапия за пациенти с метастатичен аденокарцином на панкреаса — заболяване, при което няма ефективно лечение. Nab-паклитаксел стана първият 7 години медицина, регистрирана от тази индикация. Лекарството съдържа уникална молекула, състояща се от наночастици наб-паклитаксел. Резултатите от проучването показват, че използването на nab-паклитаксел при комбинации с гемцитабин намалява риска от смърт от 28%. Ефективността на този режим на лечение е доказана през отворено рандомизирано клинично изпитване III фаза в който беше посетен от 861 пациенти и 151 изследователски центъра в единадесет държави.

    IN в момента само в Европа над 100 000 души страдат от рак на панкреаса. Това е 7-ми разпространение тип рак и 4-ти до смъртност. Ракът на панкреаса е класифициран като редки заболявания, тъй като честотата не е такава надвишава 10±4 човека на 100 000 население. IN началото, болестта протича с следователно, неспецифични симптоми в повечето случаи диагнозата вече е поставена на късен етап. Продължителността на живота след поставяне на диагнозата не е такава надвишава 6 месеци, 5-годишната преживяемост се наблюдава само през 6% от пациентите.

    Преди Към днешна дата единственото лечение, което е подобрило оцеляването, е хирургичното отстраняване на тумора. IN търсенето на ефективни химиотерапевтични средства през последните 4 десетилетия е извършено над 30 клинични изпитвания III фази, но те завършиха неуспешно. С прогресията на тумора, симптоматична терапия, насочена към облекчаване на страданието и осигуряват и палиативни грижи.

    «Предвид ниската степен на преживяемост, характерна за това заболяване, ситуацията в кои пациенти се намират и тях семейството е много плачевно. Но сега ние наблюдаваме, че добавянето на nab-паклитаксел към стандартни схеми за на базата на гемцитабин допринася за значително увеличаване на общата преживяемост, докато страничните ефекти се контролират, — каза Джозеф Табернеро, ръководител на Катедрата по медицинска онкология в Институт по рак Вал d’Еброн и Университетска болница в Барселона, Испания. — Аз вярваме, че одобрението на nab-паклитаксел ще промени парадигмата на лечението на рак на панкреаса, доказано е, че лекарството е ново ефективно и безопасен метод за неговата терапия».

    Leave a reply