Бета-HGCH - кръвен тест по време на бременност и недостатъчно патология

Съдържание


Декодиране и интерпретация на бета-hCG кръвни тестове

Beta-hCG - кръвен тест по време на бременност и онкопатология

Съдържанието на hCG може да бъде определено по-точно с помощта на имунологични тестове. Човешката молекула хорион гонадотропин има сложна структура и се състои от две субединици (алфа и бета). b-hCG има уникална структура. Използвайки специфични за него антитела, се извършва количествено определяне на нивата на бета-hCG в кръвта на пациента.

В клиничната практика този анализ се извършва по време на бременност (за скрининг за хромозомни заболявания и диагностика на трофобластни заболявания). В онкологията за диагностициране се използват нива на b-hCG рак на тестисите при мъжете и хорион карцином при жените.

Мерни единици при анализи — ng / ml.

Нормата на b-hCG при здрави мъже и жени — до 2 ng / ml.

Скоростта на b-hCG по време на бременност:

  • 8-ма седмица — 23-162 ng / ml;
  • 11-та седмица — 17-130 ng / ml;
  • 18-та седмица — 4-33 ng / ml.

Повишена стойност при мъжете — туморен маркер на хормонално активни тумори на половите жлези.
Повишена стойност при жени извън бременността — туморен маркер на хорион карцином (агресивен тумор, произхождащ от хорионни ворсинки).

Повишени нива на b-hCG по време на бременност — признак за висок риск от синдром на Даун при плода. Значителното увеличение на показателите служи и като диагностичен критерий за кистозен дрейф..

Намаляването на бета-hCG единиците по време на бременност може да показва висок риск от синдром на Едуардс при плода..

Трябва да се помни, че резултатите от теста не са диагноза и изискват консултация с гинеколог, генетик или онколог..

Leave a reply