Рискови фактори за скалейна склероза

Съдържание

 • Честота и географско разпространение на множествената склероза
 • Възрастта, в която започва да се развива множествена склероза
 • Съотношение на половете по честота на множествена склероза
 • Факторът на наследствеността при множествена склероза
 • Бременност и множествена склероза • Честота и географско разпространение на множествената склероза

  Рискови фактори за множествена склерозаПовече от 400 000 души в Северна Америка и приблизително 500 000 в Европа са диагностицирани с множествена склероза, а 2,5 милиона души по света страдат от множествена склероза..

  Честотата на множествената склероза в различните региони на света не е еднаква, с тенденция към по-голямо разпространение в индустриализираните райони. Има убедителни доказателства за различна степен на податливост към това заболяване в зависимост от географското местоположение..

  Най-високата честота на множествена склероза (т.е. броят на пациентите с множествена склероза в популацията) се наблюдава в умерените зони и по-ниска – при хора, живеещи в страни с горещ климат. Например в Европа честотата нараства непрекъснато, докато се движим от юг на север..


  Възраст,  когато започне да се развива множествена склероза

  Обикновено множествената склероза засяга хора на възраст между 20 и 40 години, въпреки че може да се развие в по-ранна или по-късна възраст. Средната възраст в началото на заболяването е 30 години. Въпреки различното разпространение на множествената склероза, честотата на заболяването в различните възрастови групи изглежда е еднаква в световен мащаб..  Съотношение на половете по честота на множествена склероза

  Много автоимунни заболявания, включително множествена склероза, са неравномерно разпределени между половете и са по-чести при жените, отколкото при мъжете. Това се отнася и за множествената склероза и жените са два пъти по-склонни да развият множествена склероза от мъжете..  Факторът на наследствеността при множествена склероза

  Въпросът дали множествената склероза е наследствено заболяване е много важен, тъй като заболяването често засяга млади жени във възрастта, когато планират да имат деца. Въпреки това, при деца (с диагноза множествена склероза при един от родителите) рискът от развитие на множествена склероза е само незначително по-висок, отколкото при останалата част от населението. Ако само един родител има множествена склероза, рискът от развитие на множествена склероза при деца е доста нисък..  Бременност и множествена склероза

  Изглежда, че общият риск от обостряния не се увеличава с бременността. Беше отбелязано, че честотата на обострянията намалява по време на бременност, но се увеличава отново през първите няколко месеца след раждането. По време на бременност може да се наложи да спрете употребата на някои лекарства за лечение на множествена склероза, така че е силно препоръчително да потърсите професионална помощ от Вашия лекар, преди да планирате бременност, за да обсъдите по-нататъшна терапия..

  Leave a reply