Причини и механизми, водещи до мозъчни аномалии

Съдържание

 • Механизми за развитие на мозъчни аномалии
 • Причини за развитие на мозъчни аномалии • Механизми за развитие на мозъчни аномалии

  Активното въвеждане на съвременни методи за изследване на невровизуализация в практиката на детски невролог (компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс на мозъка) даде възможност за значително разширяване на знанията в областта на мозъчните аномалии, за определяне на тяхната роля при оценката на неврологичния статус на дете и прогнозата на заболяването. Използването на компютърна томография и ядрено-магнитен резонанс прехвърли in vivo изследването на структурата на мозъка на по-високо ниво, превключвайки познанието от формално ниво «хипоксична енцефалопатия» до нивото на болестите, причинени от генетично заболяване, причинено от действието на различни фактори.

  Стана ясно, че мозъчните аномалии са най-честата причина за детски неврологични увреждания. «Счупване» в процеса на полагане на нервната тъкан, в по-голямата си част те представляват разнообразни патологии от ембрионалния период. Повечето вродени малформации на нервната система се формират под въздействието на увреждащи агенти по време на критични периоди на ембрионално развитие на органи и системи, когато се формират пъпките на органи и тъкани, а естеството, видът на дефекта не зависи от естеството на увреждащия агент (мутантен ген, химични мутагени, йонизиращо лъчение, вируси), но върху възрастта на ембриона. Във връзка с това често не е възможно окончателно да се установи причината за спирането на развитието на орган или система..  Причини за развитие на мозъчни аномалии

  Според съвременните концепции за нарушено ембрионално развитие следните фактори могат да повлияят на формирането на нервната система:

  • екзогенни токсини (токсини от външната среда)
  • генетични причини
  • ендогенни токсини (метаболитни нарушения при майката, включително повишаване на температурата на тялото на майката)
  • инфекциозни агенти (цитомегаловирус, токсоплазма, листерия и др.)

  Причини и механизми, водещи до мозъчни аномалииСред изброените причини, допринасящи за появата на малформации, най-влиятелен е екзогенният фактор. В момента фактът на глобалното замърсяване на човешката среда с токсични химикали е безспорен, което е довело до значителното им натрупване в биосферата и по-нататъшното им постъпване в организма с храна, вода и въздух..

  Количественият обем на нововъзникващите мутации може да се увеличи под въздействието на мутагенни фактори на околната среда, особено като йонизиращо лъчение, активни химични съединения и някои биологични фактори. Това създава реални предпоставки и условия за възникване на екологични щети за населението, проявяващи се преди всичко в поражението на ембриона..

  Ускорението на научно-техническия прогрес коренно промени човешката среда. Първо, в него се появиха много фактори, с които човек преди това не се е сблъсквал (например 60 хиляди нови химикали). Второ, средата се променя с много бързи темпове. Генотипът на популациите няма време да реагира адекватно на промените в околната среда. Това води до факта, че в променените условия на околната среда възникват наследствени болести от нов клас - екогенетични заболявания. Същността им се свежда до факта, че определена част от населението има гени, които проявяват патологичен ефект, когато са изложени на специфичен фактор на околната среда. Новият клас екогенетични заболявания все още не е дешифриран до голяма степен, въпреки че е от голямо значение от гледна точка на трудовата медицина, хигиената на храните и околната среда. По този начин увеличаването на броя на церебралните дефекти поради спонтанни мутации поради вредните ефекти на екологията все повече заема място във възгледите за етиологията на мозъчните аномалии..

  Leave a reply